Kisah Seorang Lelaki dengan Empat Orang Istri

kata-kata-hikmah-2
Ada seorang pedangan yang sangat kaya raya dan mempunyai 4 orang istri. Dia mencintai seluruh istrinya, akan tetapi istri keempatlah yang dia manjakan dengan harta dan kesenangan yang banyak. Sebab, dialah yang paling cantik diantara ketiga istrinya yang lain. Pedagang itu juga mencintai istrinya yang ketiga. Dia sangat bangga dengan sang istri dan selalu berusaha untuk memperkenalkan wanita cantik ini kepada semua temannya. Namun ia juga selalu khawaatir, kalau-kalau isterinya nanti lari den...
More